Kwasowa Grota Heroes VIIMight & Magic XHeroes III - Board GameHorn of the AbyssHistoria Światów MMSkarbiecCzat
Cmentarz jest opustoszały
Witaj nieznajomy.
rejestracjalogowanieFB

Historia D. Mullicha

Historia Forge opowiedziana przez Davida Mullicha, jednego z najważniejszych członków grupy New World Computing w 2003 roku na łamach ówczesnego forum Celestial Heavens.
Oto historia miasta Forge.

HoMM istnieje w uniwersum Mocy i Magii i przez ostatnie kilka lat poczyniliśmy starania, by połączyć fabuły tych dwóch serii.

Kiedy zastanawialiśmy się nad możliwymi fabułami dla pierwszego dodatku Heroes 3, byliśmy świadomi Niebiańskiej Kuźni z Might and Magic VI, która wytwarzała artefakty, wykorzystując technologię Starożytnych.

Uznaliśmy, że nadszedł czas, by pozwolić elementom science fiction z Might and Magic na pojawienie się w HoMM - ale tylko w *dodatku* do gry - w elemencie pobocznym uniwersum gry dla tych, którzy byliby tym zainteresowani, coś jak liczne dodatki do AD&D i innych papierowych gier fabularnych. Znalazły by się tam dla tych osób, które polubiłyby ten dodatek, a nie dal tych, które chciały grać tylko w grę.

Przeprowadziliśmy kilka debat na temat wyglądu, jaki miała przyjąć ta technologia. Byłem za klimatem szkła i mosiądzu w stylu Juliusza Verne'a; inni chcieli wyglądu rodem z II wojny światowej. Gdy wciąż byliśmy w fazie ustalania koncepcji miasta, nasz departament marketingowy przekazał, że potrzebują jakichkolwiek grafik, które mieliśmy na stanie.

Niestety, pospieszyłem się ze spełnieniem ich prośby i nie spytałem się, po co im to, ani nie oddzieliłem konceptów, które odrzuciliśmy albo nie były przeznaczone dla oczu publicznych (jak naga naga w czołgu).

Cóż, wszystkie grafiki zostały umieszczone w internecie "jakimi były" i reakcja fanów była szybka, negatywna i aż nazbyt gorliwa. Dyrekcja szybko zakopała projekt oraz nakazała nam zaprezentowanie nowej idei dla dodatku. W ten sposób miasto Forge zostało zastąpione przez Wrota Żywiołów.

Niestety, niektórzy w NWC byli gorzko rozczarowani tym, że fani nam nie zaufali, podczas gdy niektórzy fani kontynuowali dawanie upustu swego niezadowolenia z nas jeszcze przez jakiś czas.

Nawet dzisiaj, efekty incydentu miasta Forge wciąż widać...
Here's the story behind the Forge Town.

HOMM exists in the Might and Magic universe, and over the past few years we made a conscious effort to intertwine the storylines of the two game franchises.

When we were thinking about possible storylines for the first Heroes 3 expansion, we were aware of Might and Magic IV's Heavenly Forge, which produced artifacts utilizing the technology of the Ancients.

We thought that it was time to allow Might and Magic's science fiction elements to appear in HOMM -- but only as an *expansion* of the game -- an offshoot of the game universe for those who would be interested in it, sort of like the various expansions in AD&D and other paper-based role-playing games. It would be there for those who liked the expansion, and not for those who just wanted to play the main game.

We did have some debate about what visual form this technology would take. I advocated more of a Jules Verne glass-and-brass look; others wanted a WWII look. While we were still in the conceptual phase, our Marketing department said they needed whatever artwork we had.

Unfortunately, I rushed to fulfill their request and failed to ask what they wanted them for or to weed out concepts that we had rejected or were not fit for public viewing (such as bare-breasted Naga-tanks).

Well, all the concept art was posted on the Internet "as is," and the fan reaction was swift, negative, and passionate. Management quickly caved and ordered us to come up with a new idea for the expansion. Thus, the Forge town was replaced with the Conflux.

Sadly, some at NWC were sorely disappointed that the fans did not trust us, while some fans continued to vent their own disappointment at us for some time afterwards.

And even today, the effects of the Forge Town incident linger on...
© 2003-24 Kwasowa Grota. Wszelkie prawa zastrzeżone. Jakiekolwiek kopiowanie, publikowanie lub modyfikowanie tekstów grafiki i innych materiałów chronionych prawem autorskim znajdujących się na stronie bez wyraźnej zgody autorów jest zabronione.
Komnaty "Forge". Redakcja, kontakt